Общи условия

Общи условия

1. Гаранционен депозит
При наемане на кемпера се внася депозит в размер на 1 000 лв. /хиляда лева/. Той се възстановява изцяло при завръщане, когато кемпера се освободи:
– в определеното време и място
– чист и зареден с гориво, с почистена тоалетна, налични ключове, без липси по кухненско и хотелско обзавеждане, отразено в двустранен протокол /опис/, заредени бутилки с пропан бутан.

2. Плащания
– В брой
– По банков път, като всички банкови такси по превода са за сметка на наредителя

3. Шофьори
Трябва да са на възраст между 25-60 години и да имат шофьорска книжка от поне 2 години. Последните не трябва да са с текущи нарушения.
Шофьорската книжка и талона се представят за проверка при оформяне на документите.

4. Опции включени в цената:
Две къмпинг маси и шест стола
Спално бельо (чаршафи,възглавници)
Стойка за велосипеди, за четири броя
Кухненско оборудване - чинии,чаши, вилици, ножове
Навигационна система

5. Допълнително се заплаща такса за:
Непочистена тоалетна касета - 50 лева
Неизмит вътрешно кемпер – 50 лева
При непълен резервоар с гориво се заплаща след неговото допълване.

6. Наемен период:
Предаването на кемпера от Наемодателя на Наемателя става в работен ден от 08.00 до 20.00 ч. от базата в гр. Пловдив.
Предаването в друг град се извършва, както следва:
София - не по-рано от 11,00 часа
Варна – не по-рано от 12,00 часа
Бургас – не по-рано от 11,00 часа
Във всички горепосочени градове, кемперът се връща с пълен резервоар с гориво.
Освобождаването на кемпера става не по-късно от 16 ч. във всички градове.
Не се връщат пари за по-ранно освобождаване на кемпера.
Ако вземете кемпера по-късно от уговореното време, нямате право на по-късно връщане.
При наемане и връщане на кемпери от градовете: София, Варна, Бургас или посочен от вас град се заплаща такса за докарване за докарване на кемпера до съответния град.
Aко клиентът върне кемпера след 16:00 часа в деня на връщане, ще се таксува още един ден наем.

7. В цената за наем се включват:
Пълно автокаско (Повреди на покривната конструкция на караваната, причинена от неспазване на ограничения за максимална височина се заплащат изцяло от наемателя. В този случай не се прилага застраховката срещу всички рискове)
Застраховка гражданска отговорност
Пълен резервоар гориво
Пълен резервоар с чиста вода
Почистена тоалетна касета
Бутилка пропан бутан
Нотариално заверено пълномощно за управление на автомобила на български и английски език

8. Неизправности, повреди, злополуки и ремонт:
Ако възникнат някакви неизправности или повреди в караваната след започването на наемния период, наемателят е длъжен да уведоми наемодателя по телефона веднага.
Наемателят е отговорен за всички разходи, причинени в следствие на нарушение на Закона за движение по пътищата.
В случай на злополука наемателят е длъжен да уведоми Пътна полиция на страната ,в която е настъпило ПТП и Наемодателя.
Наемателят е длъжен да изиска от съответните органи документ за произшествието. В противен случай след завръщане, всички разходи по ремонта са за негова сметка. Той е длъжен да проверява редовно нивото на масло в двигателя, налягането на гумите и въздушните възглавници.
АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА кемперът да тегли или да бъде теглен от друго превозно средство!
Всички неизправности, счупвания и ремонти, причинени в следствие на небрежност и недобросъвестно стопанисване от страна на Наемателя, са за негова сметка.
Наемателят няма да получи друго возило, ако е използвал караваната недобросъвестно или повредата е причинена от небрежност.
Шофьорът изцяло носи отговорността за повреди, причинени след употребата на алкохол, независимо че има документ за ПТП издаден от съответните органи.
При повреда, счупване или злополука, причинена в следствие на небрежност или невнимание от Трета страна /доказано с протокол от Пътна полиция/, а не от Наемателя, която го възпрепятства от пълноценно използване на караваната, е необходимо незабавно уведомяване дежурната служба на наемодателя.
При условие, че Наемодателя не може да осигури друг кемпер до края на наемния период, ще възстанови на наемателя само сумата, равняваща се на неизползваните дни. Това ще стане, след като наемодателя получи от своя страна застраховката по тази злополука.
Всички суми да извършен неотложен ремонт на кемпера, заплатени от Наемателя, се възстановяват от Наемодателя при завръщането срещу представени оригинални фактури.
За ремонт, смяна, при спукване или експлозия на гума, разходи не се възстановяват.
Наемодателя не носи отговорност за последствията при неспазване на Законодателството и Закона за движение по пътищата на съответната страна.
Наемодателя не носи отговорност при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол, които пораждат промени в маршрута /природни бедствия, военни действия, масови протести, стачки и др./, които възпрепятстват провеждането на заплануванотo мероприятие.

12. Анулиране на резервация и неустойки:
Наемодателя си запазва правото да анулира резервацията, когато:
– шофьорска книжка или лична карта са с изтекъл срок или срокът им изтича по време на пътуването
– не е предоставен гаранционен депозит
– при неспазване сроковете за плащане и подаване на необходимите документи от страна на наемателя, както и при подаване на неверни или неточни документи
В тези случаи, всички заплатени от Наемателя суми в изпълнение на договора за наем, не подлежат на връщане.
В случай,че Наемателят прекрати по свое желание пътуването, той няма право да претендира за възстановяване на суми.
Спазването на условията по този договор гарантира една незабравима ваканция на Вас и Вашето семейство.
Настоящите Общи условия се прилагат при сключването на всеки един Договор за наем на кемпер и са задължителни за страните по него.